Haemme projektipäällikköä

Suomen riistakeskukseen haetaan määräaikaista projektipäällikköä ajalle 1.12.2013 – 31.12.2014.

Projektipäällikkö vastaa Riistahallinnon hallintomenettelyiden keventäminen -hankkeen toteutuksesta. Hankkeessa tarkastellaan erityisesti Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten julkisia hallintotehtäviä sekä haetaan innovatiivisesti selvittäen vaihtoehtoisia malleja metsästyslainsäädännön ja riistahallinnon hallintomenettelyiden kehittämiseksi.

Toimen sijoituspaikkana on sopimuksen mukaan Suomen riistakeskuksen keskustoimisto tai aluetoimisto.

Tehtävän hoitaminen edellyttää

  • ylempää korkeakoulututkintoa oikeustieteiden alalta
  • hyvää perehtyneisyyttä hallinto- ja ympäristöoikeuteen sekä lainsäädäntövalmistelun tuntemusta
  • riistahallinnon, riistatalouden ja metsästyksen hyvää tuntemusta
  • suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa
  • englannin kielen taitoa
  • neuvottelutaitoa ja yhteistyö- ja vuorovaikutuskykyä
  • valmiutta joustaviin työaikoihin ja liikkumiseen Suomessa ja tarvittaessa myös ulkomailla
  • valmiutta työjaksoon Brysselissä.

Toimen palkkaus määräytyy voimassaolevan, alalla noudatettavan työehtosopimuksen mukaan ja toimi on otettava vastaan 1.12.2013 tai sopimuksen mukaan.

Suomen riistakeskukselle osoitetut hakemukset pyydetään toimittamaan 30.9.2013 kello 16.00 mennessä ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@riista.fi tai toissijaisesti osoitteella Suomen riistakeskus/Kirjaamo, Fantsintie 13 – 14, 00890 Helsinki. Kuoreen merkintä: Projektipäällikkö.

Lisätietoja