Haemme kenttätyöntekijää Lapin toimialueelle

Suomen riistakeskus ilmoittaa haettavaksi määräaikaisen kenttätyöntekijän toimen Pohjoismaisessa supikoirahankkeessa ajanjaksolle 1.8.2015–31.12.2015.

Toimialueeseen kuuluu Lapin maakunta. Hankkeen tavoitteena on estää supikoiran leviäminen Skandinaviaan. Toiminnan painopiste on Keski-Lapin alueella ja tarkoitus on tukea Tornionjokilaakso–Meri-Lappi alueella toimivan kenttätyöntekijä Juha Mäkimartin työtä.

Työtehtäviin kuuluu muun muassa yhteistyöverkoston rakentaminen ja supikoirapyynnin tehostaminen paikallisten metsästäjien kanssa, pienpetopyyntikoulutusten järjestäminen ja koulutusmateriaalien laadinta.

Tehtävien hoitaminen edellyttää
• riistatalouden ja metsästyksen hyvää tuntemusta
• neuvottelutaitoa, yhteistyö- ja vuorovaikutuskykyä
• valmiutta joustaviin työaikoihin ja liikkumiseen Lapin alueella, erityisesti maastossa
• Office-ohjelmien hallinta ja kyky laatia havainnollisia koulutusmateriaaleja.

Hyvä englannin tai ruotsin kielen taito sekä luonnonvara-alan korkeakoulututkinto luetaan hakijan eduksi.

Toimen palkkaus määräytyy voimassaolevan, alalla noudatettavan työehtosopimuksen mukaan. Toimen sijoituspaikkana on Suomen riistakeskuksen aluetoimisto Rovaniemellä. Mahdollisuus työn suorittamiseen myös etätyönä Lapin alueella

Suomen riistakeskukselle osoitetut hakemukset pyydetään toimittamaan 18.5.2015 kello 16:00 mennessä ensisijaisesti sähköisesti osoitteella kirjaamo@riista.fi tai toissijaisesti postitse osoitteella Suomen riistakeskus / Kirjaamo, Sompiontie 1, 00730 Helsinki. Kuoreen tai sähköpostin otsikkokenttään merkintä: Kenttätyöntekijä, supikoirahanke.

Lisätietoja