Haemme erikoissuunnittelijaa

Suomen riistakeskus ilmoittaa haettavaksi erikoissuunnittelijan toimen.

Toimialueeseen kuuluvat Kainuun, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnat ja erityisesti metsästyslain 8. pykälän mukainen alue.

Erikoissuunnittelija edistää toimialueellaan kestävän riistatalouden toteuttamista ja kehittämistä, riistanhoitoyhdistysten toiminnan tukemista, riistapolitiikan toimeenpanoa ja sidosryhmäyhteistyötä sekä vastaa erikseen määrättyjen julkisten hallintotehtävien hoitamisesta.

Edellä tarkoitettujen tehtävien lisäksi erikoissuunnittelijan tehtäviin kuuluu osallistuminen riistatalouden edistämisen valtakunnallisiin tehtäviin ja hankkeisiin sekä erikseen sovittaviin kansainvälisiin tehtäviin.

Tehtävän hoitaminen edellyttää

  • ylempää korkeakoulututkintoa mielellään luonnonvara-alalta
  • riistatalouden ja metsästyksen hyvää tuntemusta mukaan lukien ML 8 §:n alueen erityispiirteet
  • suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa
  • englannin kielen taitoa
  • neuvottelutaitoa ja yhteistyö- ja vuorovaikutuskykyä
  • valmiutta joustaviin työaikoihin ja liikkumiseen Suomessa, tarvittaessa kokousmatkoja myös ulkomailla
  • valmiutta kehittää riistataloutta osana Suomen riistakeskuksen prosessiorganisaatiota.

Toimen palkkaus määräytyy voimassaolevan, alalla noudatettavan työehtosopimuksen mukaan ja toimi on otettava vastaan viimeistään 1.4.2015. Toimi on vakinainen ja sijoituspaikkana on ensisijaisesti Suomen riistakeskuksen aluetoimisto Rovaniemellä.

Suomen riistakeskukselle osoitetut hakemukset pyydetään toimittamaan 19.12.2014 kello 16.00 mennessä ensisijaisesti sähköisesti osoitteella kirjaamo(ät) riista.fi tai toissijaisesti postitse osoitteella Suomen riistakeskus / kirjaamo, Fantsintie 13-14, 00890 Helsinki. Kuoreen merkintä Erikoissuunnittelija, ML 8 §:n alue.

Lisätietoja