Teikari, Niko

    Projektityöntekijä
    Pienten hirvieläinten kannanseurantamenetelmien kehittäminen
  • +358 (0)29 431 2118
  • niko.teikari@riista.fi