Rauhala, Jyri

    Riistapäällikkö, Etelä-Häme
    Koirakokeiden ja -koulutusten luvat sekä metsästyslain 40 §, 41 c § ja 41 d § mukaiset luvat
  • 029 431 2201
  • jyri.rauhala@riista.fi