Kotilainen, Reijo

    Viltplanerare, Norra Karelen
  • Viltskador, våtmarker, livsmedelslagstiftning och kötthygien
  • 029 431 2292
  • reijo.kotilainen@riista.fi