Hepo-oja, Harri

    Jaktchef, Uleåborg
  • Jaktlagstiftning och skogsviltets livsmiljöer
  • 029 431 2262
  • harri.hepo-oja@riista.fi