Hepo-oja, Harri

  • Jaktchef, Uleåborg (Tjänstledighet)
  • Jaktlagstiftning och skogsviltets livsmiljöer
  • 029 431 2262
  • harri.hepo-oja@riista.fi