Heikkilä, Juha

    Viltplanerare, Österbotten
  • Jaktvårdsföreningarnas skolningar, vapenlagstiftning och skjutbanor
  • 029 431 2272
  • juha.heikkila@riista.fi