Siirry sisältöön

Rannikko-Pohjanmaa

Vaikuta metsästys- ja riista-asioiden hoitoon

Riistanhoitoyhdistysten vuosikokoukset järjestetään helmikuussa. Kokouksissa valitaan riistanhoitoyhdistysten puheenjohtajat, hallitusten jäsenet erovuoroisten tilalle sekä toiminta-alueiden maanomistajajärjestöjä edustavat hallituksen jäsenet. Huom. Harjavallan ja Laitilan seudun rhy:iden vuosikokousten oikaistut alkamisajankohdat!

Harmaahylkeelle metsästyskiintiö

Hallin pyyntiin ei enää tarvita pyyntilupaa. Kuluvana metsästysvuonna on 1 050 hallin kiintiö. Suomen riistakeskus seuraa hallikiintiön täyttymistä saalisilmoitusten perusteella. Näin vähennetään ongelmayksilöiden haittoja elinkeinoille ja turvataan kannan elinvoimaisuus.

Susikannan hoitosuunnitelmaa päivitetään, osallistu ongelmien ratkaisujen kehittämiseen

Kaikille avoimella keskustelufoorumilla (www.sudenhoitosuunnitelma.fi) on mahdollisuus osallistua susikannan hoidon toimenpiteiden kehittämiseen kertomalla omista kokemuksistaan ja esittämällä omat perustellut näkemyksensä.

Kuusipeuroja, metsäpeuroja ja metsäkauriita saaliiksi edellisvuotta vähemmän

Tammikuun lopussa päättyneellä metsästyskaudella kaadettiin 21 396 valkohäntäpeuraa, 59 kuusipeuraa, 11 metsäpeuraa ja 3 433 metsäkaurista. Valkohäntäpeura on taloudellisesti arvioituna Suomen toiseksi tärkein riistaeläin heti hirven jälkeen.