Siirry sisältöön

Tietotekniikkakyselyn tulokset ja osaamistasosuositus

Rhy toiminnan -kehittämishankkeeseen liittyvä tietotekniikkakysely oli avoinna 15.5. – 15.6.2015 välisenä aikana ja siihen vastasi 147 riistanhoitoyhdistysten toiminnanohjaajaa 293:sta eli puolet toiminnanohjaajista. Kyselyn tarkoitus oli saada tietoa toiminnanohjaajien käytössä olevasta ja käyttämästä tietotekniikasta ja sen käytön osaamistasosta.
Kyselyn perusteella tietotekniikan käyttöön liittyvät asiat ovat hyvin hallinnassa lähes kaikilla vastanneista. Vastauksista ilmenee, että osaamistason kohennusta ja tukea uusien järjestelmien käyttöönottoon tarvitaan.
Kirjoitin jo aiemmin, että riistanhoitoyhdistysten käytössä olevan tietotekniikan standardisoinnin tavoitteena on mahdollistaa uusien kehitettävien ominaisuuksien käyttö sekä helpottaa, tehostaa ja varmentaa toimintaa. Tärkeää on, että kaikilla yhdistyksillä ja niiden toiminnanohjaajilla on mahdollisuus käyttää kaikkia työtä helpottavia ominaisuuksia ja että sähköpostitse lähetettävät asiakirjat voidaan luotettavasti ja helposti avata, käsitellä ja tallettaa sähköiseen arkistoon aina kun se on sallittua. Tuolloin paperin määrä ja arkistokaappien hyllymetrit saadaan minimoitua. Dokumentit ovat turvassa ja varmuuskopioituina palvelinkeskuksissa.

Seuraavaksi käsittelen lyhyesti kyselyn tuloksia ja esittelen koulutusmahdollisuuksia oman osaamistason parantamiseksi.
Tietojärjestelmien ja tietokoneen käyttö
Kolme toiminnanohjaajaa neljästä vastanneesta käyttää työssään ja neljä viidestä harrastuksissaan päivittäin tietokonetta. Tietokone on yhtä vastaajaa lukuun ottamatta PC ja siinä on tavallisesti Windows 7-käyttöjärjestelmä.
Yhdeksällä kymmenestä (88,6%) on käytössään älypuhelin ja lähes kaikilla (99,1%) on pankkitunnukset. Puolet vastanneista (49,1%) on käyttänyt myös mobiilivarmennusta kirjautuessaan sähköisiin palveluihin.
Miltei kaikki vastanneet käyttävät verkkopankkipalveluita. Lähes kaksi kolmasosaa vastanneista on myös tehnyt veroilmoituksen muutokset sähköisesti. Osaamista löytyy.
Työskentelyohjelmistojen käyttö
MS Office-kirjoitusohjelmat ja laskentaohjelmat ovat hyvin hallinnassa yli 75%:lla vastanneista. Kuvankäsittely oli tuntemattomampaa, mutta kuitenkin hyvää tasoa yli puolella (64,0%) vastaajista.
Riista.fi –sivustolta löytyvät tarvittavat ohjeet ja lomakkeet ja yli kolme neljästä käyttää sitä kirjautuessaan OmaRiista –palveluun. Karttapalvelut tunnetaan erinomaisesti ja kaikki vastaajat osaavat löytää tarvitsemansa karttakoordinaatit.

 

Koulutustarve ja suositeltava osaamistaso

Talven kyselyssä tuli esille tietotekniikan koulutustarve. Tietokoneen käyttökoulutusta järjestetään jatkuvasti kautta Suomen. Koulutuspaikkoja ja järjestäjiä löytyy Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskuksen (TIEKE) – sivuston kautta.

http://www.tieke.fi/display/Etusivu/TIEKE
TIEKEn näyttökokeessa voi suorittaa kolmen eritason tietokoneen ajokortin:
• @-kortti (aloittelijalle)
• Tietokoneen käyttäjän A-kortti (perustutkinto)
• Tietokoneen käyttäjän AB-kortti (tehokäyttäjälle)
sekä erikseen räätälöidyn tietotyötutkinnon
• TIETY – Tietotyötutkinto (työelämälähtöinen)
Vastaajista kuusi oli suorittanut näyttökokeen: kolmella on tietokoneen A- kortti ja kolmella AB-kortti.

Tietokoneenkäyttötaitojen kohennuksen tarvetta kysyttiin vastaajilta seuraavasti.

Haluatko/tarvitsetko kehittää tietotekniikan käyttötaitojasi?

Tietotekniikan kehitystarve Yksi kolmasosa vastaajista pitää taitojaan riittävinä, mitä ne varmasti ovatkin. Puolet haluaa kouluttautua edelleen itseopiskellen ja neljäsosa haluaisi yhteistyötä tällä alueella naapuriyhdistysten kanssa. Tuo yhteistoiminta saattaisi olla todella hedelmällistä, jos se vielä vuorovaikutuksessa toisi kokeneen toiminnanohjaajan tiedot riistanhoitoyhdistyksen tehtävistä nuoremman tietotekniikkaan perehtyneen ohjaajajoukon käyttöön.
Suositeltava minimiosaamistaso riistanhoitoyhdistyksille on TIEKEn Tietokoneen käytön A-tutkinto tai vastaavat tiedot, jotta kaikkia kehitettäviä ohjelmia ja niihin liittyviä sähköisiä palveluja voidaan hyödyntää sujuvasti. Sähköisten palvelujen käytön hallinta on tämän päivän luku- ja kirjoitustaitoa.
TIEKE ei itse järjestä Tietokoneen tutkintoihin johtavia koulutuksia, mutta kaikki TIEKEn tutkintojen suorituspaikat löytyvät TIEKEn verkkosivujen suorituspaikkahakupalvelusta. Koulutusta ja kursseja on tarjolla kaikkialla läpi Suomen.

http://www.tieke.fi/display/tietoatutkintoihin/Suorituspaikkahaku

Itseopiskeluna voi saavuttaa myös näyttötutkintoon riittävät taidot. Alla olevan opiskelumateriaalilinkin kautta löytyy paljon tietoa. Mutta jälleen, kumpi oli ensin – muna vai kana? Perustiedot on oltava, että saadaan kone käyttöön ja maailma auki noiden linkkien takaa.

http://www.tieke.fi/display/tietoatutkintoihin/Materiaalia

 

Erkki Nyyssönen
Projektipäällikkö
Riistanhoitoyhdistysten toiminnan kehittäminen -hanke