Ahman hoitosuunnitelma lausunnoille

Maa- ja metsätalousministeriön luonnos ahmakannan hoitosuunnitelmaksi lähtee lausunnoille tällä viikolla. Ahma on tähän mennessä ollut ainoa suurpeto, jolla ei ole kannanhoitosuunnitelmaa.

Ahma luokitellaan Suomessa erittäin uhanalaiseksi lajiksi. Sen kanta on kuitenkin tasaisesti kasvanut ja levittäytynyt. Viimeisimmän arvion mukaan Suomessa elää 180–220 ahmaa. Pienestä kannastaan huolimatta ne ovat aiheuttaneet tähän mennessä jopa 5,42 miljoonan euron porovahingot, joka on 68 prosenttia kaikista porovahingoista.

Muiden suurpetojen aiheuttamia vahinkoja on pystytty vähentämään metsästyksen avulla, joten samaa keinoa ehdotetaan kokeiltavaksi nyt myös ahmaan. Tähän mennessä ahman metsästystä ei ole sallittu. Jatkossa Suomi jaettaisiin kolmeen kannanhoitoalueeseen, jotka ovat pohjoinen ja itäinen poronhoitoalue, muu poronhoitoalue sekä Metsä-Suomi. Jatkossakin sallittaisiin ainoastaan rajoitettu, vahinkoa aiheuttavien ahmojen metsästys ja vain pohjoisen ja itäisen poronhoitoalueen kannanhoitoalueella.

Kannanhoitosuunnitelmaan ehdotetaan useita toimenpiteitä, joilla vahinkoja voitaisiin välttää. Ehdotuksessa esitetään voitaisiinko ahmoja siirtää Lapista Metsä-Suomen kannanhoitoalueelle. Tämä edellyttäisi, että Metsä-Suomesta löytyy alueita, joita ahmat eivät kuormita ekologisesti ja että siirto hyväksytään paikallisessa yhteisössä. Lisäksi ehdotetaan reviiriperusteista porovahinkojen korvausjärjestelmää, jossa maksetut korvaukset perustuvat ahmojen pesintään ja määrään. Samanlaisella järjestelmällä on tähän mennessä korvattu kotkien aiheuttamia vahinkoja. Poronhoitoalueille harkitaan myös paimennustukea porovahinkojen vähentämistä varten.

Tiedote ja suunnitelmaluonnos maa- ja metsätalousministeriön sivulla