Vargbytet

Vargbytesuppgifterna för jakt på varg i stamvårdande syfte kan följas via tabellen som uppdateras automatiskt.

Bytesuppgifterna uppdateras automatiskt till tabellen efter att bytesanmälan godkännts. Då de fällda individerna har undersökts vid Naturresursinstitutet uppdateras tabellen med noggrannare uppgifter om de fällda vargarna.

I tabellen ser man den fällda vargens kön, jakttid och plats på kartan samt Naturresursinstitutets uppgifter om individens åldersklass och möjlig status som alfahona eller -hane.

Enligt Naturresursinstitutets preliminära undersökningar ingick i bytet för jakt i stamvårdande syfte jaktåret 2015-2016 sammanlagt 19 ungar eller ett år gamla individer, varav två med säkerhet är ungar och de resterande 17 antingen ungar eller ettåriga individer. De 17 individernas nummer i bytestabellen är följande: #1, #6, #7, #11, #13, #14, #15, #19, #21, #24, #29, #30, #31, #33, #37, #39 och #41. Senare under detta år bekräftas uppgifterna beträffande den exakta åldern av de individer som erhölls som byte. Baserat på noggranna åldersuppgifter och övrig insamlad information är det därtill ännu möjligt att senare precisera uppgifterna för tjurar som bekräftats vara vuxna.

 

Uppdaterad 23.3.2016