Bytesuppföljning

Finlands viltcentral samlar information över vilt som erhållits som byte i viltplaneringssyfte och för planering av hållbar jakt. Genom att föra bytesdagbok i Oma riista –tjänsten förbättrar jägarna noggrannheten särskilt för regional och artvis bytesstatistik för småviltet.

Det är för tillfället möjligt att lämna lagstadgad bytesanmälan för vilt som fåtts som byte via Oma riista –tjänsten för gråsäl, rådjur, björn, varg, lodjur, järv och utter. Vi utvecklar tjänsten ständigt och i framtiden är det tänkt att den ska täcka alla arter som kräver bytesanmälan.

Uppdaterad 5.11.2014