Seurannan tulokset

riistakolmiolaskenta, ketun jäljet merkataan karttaan, Sepänvaaran metsästäjät, Suomussalmi, maaliskuu

Suomessa riistakantojen tilaa seurataan monipuolisesti erilaisilla riistalaskennoilla, havainnoinnilla ja saalistilastoilla. Metsästäjien tekemän vapaaehtoisen talkootyön määrä riistakantojen seurannassa on mittava, pelkästään riistanhoitoyhdistystasolla vuosittain yli 400 henkilötyövuotta. Suomalainen riistatieto onkin laadultaan ja määrältään maailmanlaajuisesti ainutlaatuista.

Riistatiedolla selvitetään eläinkantojen alueellista suuruutta, jälkeläis- tai poikastuotantoa ja joillakin lajeilla lisäksi ikä- ja sukupuolijakaumaa. Merkittäviä tietoja ovat riistakantojen kehityssuunnat ja kannanvaihtelut. Riistatietoa kerätään, jotta metsästystä voidaan mitoittaa oikein ja kestävästi. Riistatieto on käytännössä koko metsästysharrastuksen kivijalka.

Tietoja kokoavat ja julkaisevat Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos sekä Suomen riistakeskus.

Tutustu riistakantatilastoihin (RKTL)

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos koostaa vuosittain metsästystilaston. Pyynti- tai poikkeusluvanvaraisten riistaeläinten saalistiedot saadaan riistakeskuksen lupahallinnosta ja muiden riistaeläinten saalistiedot otantatutkimuksena vuosittain noin 5 000 metsästäjälle osoitetun kyselyn avulla.

Lue lisää metsästystilastosta (RKTL)

Suomen riistakeskus julkaisee riistaweb-verkkopalvelussa muun muassa suurpetojen, hirvieläinten, metsäkanalintujen, vesilintujen ja hylkeiden kanta-, saalis-, ja riistaseurantatietoja.

Etsi tilastoa riistawebistä

 

Päivitetty 22.7.2014