Riistametsänhoidon edelläkävijät

Edelläkävijät_joki_Rantala

Riistametsänhoidon edelläkävijät -hanke on Suomen riistakeskuksen vetämä METSO-yhteistoimintaverkosto. Hanke jalkauttaa riistametsän- ja arkiluonnonhoidon menetelmiä metsäalan käytäntöihin.  Hanke alkaa huhtikuussa 2016 ja kestää vuoden loppuun asti.

Tavoitteet

Riistapainotteisen metsänhoidon menetelmiä on kehitetty ja testattu METSO-hankkeissa. Menetelmien jalkauttaminen on aloitettu, mutta ohjeiden vakiintuminen metsätalouden valtavirraksi vaatii vielä työtä.

Riistametsänhoidon edelläkävijät -hankkeen tavoitteena on löytää arkiluonnonhoidon yleistymisen esteet ja etsiä niihin ratkaisut, joita testataan käytännössä.

Edelläkävijöiden verkosto koostuu käytännön metsätalouden toimijoista, jotka ovat valikoituneet ryhmään harrastuneisuutensa ja innostuksensa kautta. Hankkeessa kysytään käytännön metsätalouden toimijoilta, millaista apua he tarvitsevat työssään toteuttaessaan arkiluonnonhoitoa.

 

Riistametsänhoito

Riistametsänhoito on luonnonhoitoa, jonka tavoitteena on parantaa riistan ja muun lajiston elinympäristöjä metsätalouden toimenpiteissä.

Riistametsänhoito perustuu metsänomistajien vapaaehtoisuuteen, eikä se estä tai vaikeuta puuntuotantoa. Menetelmät monipuolistavat talousmetsien käsittelyä, ja niitä voi soveltaa metsänhoidon kaikissa vaiheissa. Riistametsänhoito on kehitetty yhdessä metsäammattilaisten kanssa.

Kuva: Mirja Rantala

Kuva: Mirja Rantala

Suunnitelman toteutus

Hankkeen työskentely tapahtuu pääosin työpajoissa, joissa Riistametsänhoidon edelläkävijät ovat pääosassa. Tapaamisten välillä hankkeen koordinaattori toteuttaa työpajoissa yhdessä sovittuja toimenpiteitä sekä viestii monipuolisesti arkiluonnonhoidosta.

 

Hanketyö jatkuu

Hanke on jatkoa Askel riistametsään ja Riistaa reunoilta -hankkeiden työlle ja jatkaa niiden tulosten jalkauttamista.

Hankkeen rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö, ja se on osa Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma METSOa. Suomen riistakeskus vastaa hankkeen hallinnasta ja viestinnästä.

Päivitetty 11.4.2016