Haemme projektipäällikköä

Suomen riistakeskukseen haetaan määräaikaista projektipäällikköä ajalle 1.11.2014–31.4.2016 vastaamaan Riistanhoitoyhdistysten toiminnan kehittäminen -hankkeen toteutuksesta.

Hankkeessa kehitetään riistanhoitoyhdistysten työtapoja ja yhteistoimintamuotoja sekä erityisesti järjestelmiä toiminnanohjaajien käyttöön. Hankkeella on myös liittymäpintaa Suomen riistakeskuksessa käynnissä olevaan Riistahallinnon hallintomenettelyiden keventäminen -hankkeeseen.

Tehtävän hoitaminen edellyttää

  • korkeakoulututkintoa (AMK) tai ylempää korkeakoulututkintoa
  • hyvää riistanhoitoyhdistystoiminnan tuntemusta, esimerkiksi kokemusta toiminnanohjaajan tehtävistä
  • hyvää riistahallinnon tuntemusta
  • suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa
  • neuvottelutaitoa sekä yhteistyö- ja vuorovaikutuskykyä
  • valmiutta joustaviin työaikoihin ja liikkumiseen Suomessa.

Sijoituspaikkana on sopimuksen mukaan Suomen riistakeskuksen keskustoimisto tai aluetoimisto. Palkkaus määräytyy voimassaolevan, alalla noudatettavan työehtosopimuksen mukaan. Toimi on otettava vastaan 1.11.2014 tai sopimuksen mukaan.

Suomen riistakeskukselle osoitetut hakemukset pyydetään toimittamaan 15.8.2014 kello 16.00 mennessä kirjaamoon ensisijaisesti sähköisesti tai toissijaisesti postitse, viestiin tai kuoreen merkintä Projektipäällikkö.

Lisätietoja